Vítame Vás v Abi´s School 

Abi´s School - jazyková škola bola založená v roku 2003 živnostenským listom č. ZO -2003/01556/2/LEN živnostenského registra v Leviciach. Špecializujeme sa na vyučovanie anglického jazyka detí a dospelých formou Cambridskej výučby. Naši učitelia majú vzdelanie ukončené Cambridskou skúškou - Certificate FCE Veľká Británia 1996 – Edinburgh Stevenson College.Vítam Vás na mojej stránke – jazyková škola Abi´s schoo l &computers.

Niečo o mne.

Angličtinu som študovala v zahraničí a úspešne som v roku 1995 ukončila moje štúdium skúškou FCE Cambridge Certificate. Od roku 2003 vyučujem angličtinu v mojej súkromnej jazykovej škole. V roku 2006 a 2007 u mňa pracovali kvalifikovaný NATIVE speaker-i z Austrálie. Vyučovali deti predškolského veku a základnej školy a taktiež Bussiness English pre dospelých.

Od roku 2007 sa vyučujem teenegerov – príprava na maturity, a deti vo veku od 2 rokov metódou learning english by singing.
Študenti môžu absolovať 10 mesačné kurzy od SEPTEMBRA do JÚNA, kde sa vyučuje speaking, listening, writting a reading. Po ukončené kurzu obdržia potvrdenie o dosiahnutej úrovni znalosti anglického jazyka.

Každoročne organizujeme aj letné kurzy – JUL-AUGUST – kedy sa špecializujme na vyučovanie gramatiky pre pokračujúcich študentov alebo doučovanie, príprava na reparáty, konverzačné hodiny a iné zaujímavosti.

Po ukončení každej UNIT sú študenti testovaný formou testov, kde si preveria svoje znalosti listening, grammar, writting.

Na hodinách majú študenti k dispozícii Notebook a PC, kde si testujú svoje jazykové znalosti prostredníctvom CD-ROM.

Gramatická časť prebieha podľa prebratých UNITS. Je podporovaná Cambridge University autorom Raymond Murphy.

Referencie: TRANSPETROL a.s., M&M Elektro s.r.o., Kovács Zsolt – Kovex, Green Trade s.r.o., Mediatec Roman Dobos, JAHO Elektro, Szölösiová-Löwyova Judita Judy´s aerobic, British Council:

V rámci vyučovania sa deti pripravujú na Cambridské testy Young learners, ktoré môžu absolvovať v moje jazykovém škole. Tieto testy nie sú v cene kurzovného a ich cena je približne 60€ . Pred skúškou prebieha testovanie Starter, Mover, Fliers Cambridge Exams.

V rámci tohto vyučovania sa dospelý pripravujú na Cambridské testy PET, FCE, ktoré môžu absolvovať v centrech British Council. Tieto testy nie sú v cene kurzovného a ich cena je približne 180€. Pred skúškou prebieha testovanie PET, FCE exams.

PET - Preliminary English Test
FCE - First Certificate in English


© 2005  Abís School & Computers e-mail: abischool@abischool.sk